Afgelasten actieviteiten

Zoals bij de meesten het vermoeden als bestond en vandaag ook is bevestigd, zal het darttoernooi, en het paaskienen geen doorgang vinden. Nog niet zeker is of het plc toernooi doorgang kan vinden, mocht hier nieuws over zijn zullen wij dit hier op de site kenbaar maken