SVN-Landgraaf-algemene-ledenvergadering

ALV 26-mei jongstleden

Geachte leden, Tijdens de laatste ledenvergadering, gehouden opdinsdag 26 mei heeft stemming plaatsgevonden om definitieve goedkeuring te verkrijgen voor de fusie tussen SVN en RKSVSylvia. Om tot een statutair rechtsgeldige stemming te komen was deelname van 2/3 van het totaal aantal leden van SVN aan deze ledenvergadering een absolute vereiste. Zoals verwacht werd dit vereiste…