SVN-Landgraaf-ALV2019

Zoals bij eenieder bekend werken we dit jaar nauw samen met RKSV Sylvia en SV Abdissenbosch met betrekking tot onze jeugdafdelingen onder de noemer SSAC.
Deze samenwerking is ruim voor de zomer gestart en loopt tot nu toe naar grote tevredenheid van alle betrokken verenigingen.

Het loopt zelfs zo goed dat de besturen van zowel RKSV Sylvia als ook SVN de wens hebben uitgesproken om vanaf het seizoen 2020-2021 verder te gaan als een compleet nieuwe vereniging (fusieclub) op locatie van ons huidige sportpark op de Heigank. SV Abdissenbosch heeft aangegeven hier niet in mee te willen gaan.

Tijdens deze ALV zullen we nader in gaan op het traject dat bewandeld dient te worden om dit te realiseren en kunnen we e.e.a. ook ter voorlopige goedkeuring aan jullie voorleggen.
We hopen jullie in grote getalen te mogen begroeten om deze historische mijlpaal met ons te bespreken.

Rest mij nog een groot woord van dank uit te spreken naar de jeugdbesturen van zowel RKSV Sylvia als SVN voor hun inzet en resultaat dat met recht de fundering van de toekomstige fusie genoemd mag worden, Chapeau!

 

Agenda ALV 2019-2020, aanvang 19.30 uur in het clubhuis van SVN

 

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Financieel jaarverslag
  4. Verslag kascontrole commissie
  5. Fusievoorstel SVN + RKSV Sylvia
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Vriendelijk uitnodigend,
Bestuur SVN/BTB Consultancy