De Algemene Ledenvergadering zal op dinsdag 26 febr. plaatvinden om 20.00 uur in ons clubhuis (deze was eerst gepland voor vrijdag1 februari om 20.30).

Spelers, ouders, trainers, leiders en alle andere leden zijn van harte welkom, het gaat immers over de club waar je betrokken bij bent!
Noteer deze datum in je agenda en zorg dat je aanwezig kunt zijn.

De agenda voor deze vergadering:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Terugblik seizoen 2017/2018
  4. Financieel jaarverslag
  5. Verslag kascontrolecommissie
  6. Toekomst SVN
  7. Rondvraag
  8. Sluiting