SVN-Landgraaf-algemene-ledenvergadering

Beste leden,

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, te houden op vrijdag 6 maart 20:30 uur in de kantine van het sportpark. De fusie tussen SVN en RKSVSylvia nadert de eindfase. Uw mening is belangrijk en dus vragen wij u uw stem te laten horen. Het bestuur hoopt dan ook op een goede opkomst.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Voortgang fusietraject door verslag per werkgroep
  2. Voorstel voor logo, naam en clubkleuren van de nieuwe club
  3. Hoe gaan we verder de komende maanden
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Bestuur SVN.