SVN-Landgraaf-algemene-ledenvergadering
Geachte leden,

Tijdens de laatste ledenvergadering, gehouden opdinsdag 26 mei heeft stemming plaatsgevonden om definitieve goedkeuring te verkrijgen voor de fusie tussen SVN en RKSVSylvia. Om tot een statutair rechtsgeldige stemming te komen was deelname van 2/3 van het totaal aantal leden van SVN aan deze ledenvergadering een absolute vereiste. Zoals verwacht werd dit vereiste aantal deelnemers niet gehaald. Hierdoor is het noodzakelijk dat op zeer korte termijn opnieuw een algemene ledenvergadering wordt belegd waarbij het vereiste minimum aantal deelnemers niet langer verplicht is.

Deze algemene ledenvergadering zal gehouden worden op woensdag 3 juni om 19:30 uur. Ook nu zal deze vergadering digitaal via het eerder gebruikte platform online-alv worden uitgezonden. Op 3 juni zal iedereen via een email, verzonden door online-alv, worden uitgenodigd de vergadering digitaal bij te wonen. In deze email wordt wederom uitgebreid beschreven op welke manier dit moet gebeuren.

Als bestuur zijn wij ons bewust van het omslachtig karakter waaronder een en ander plaatsvindt. Echter, ook wij zijn door de omstandigheden en de dwingende eis van de KNVB gebonden aan een juiste afwikkeling van het fusietraject. Daarom hopen wij nogmaals op uw deelname aan de vergadering van dinsdag 3 juni om zodoende tot een procedureel juiste afwikkeling van de fusie te komen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.