SVN-Landgraaf-algemene-ledenvergadering

ALV 26-mei jongstleden

Geachte leden,

Tijdens de laatste ledenvergadering, gehouden opdinsdag 26 mei heeft stemming plaatsgevonden om definitieve goedkeuring te verkrijgen voor de fusie tussen SVN en RKSVSylvia. Om tot een statutair rechtsgeldige stemming te komen was deelname van 2/3 van het totaal aantal leden van SVN aan deze ledenvergadering een absolute vereiste. Zoals verwacht werd dit vereiste aantal deelnemers niet gehaald. Hierdoor is het noodzakelijk dat op zeer korte termijn opnieuw een algemene ledenvergadering wordt belegd waarbij het vereiste minimum aantal deelnemers niet langer verplicht is.

Deze algemene ledenvergadering zal gehouden worden op woensdag 3 juni om 19:30 uur. Ook nu zal deze vergadering digitaal via het eerder gebruikte platform online-alv worden uitgezonden. Op 3 juni zal iedereen via een email, verzonden door online-alv, worden uitgenodigd de vergadering digitaal bij te wonen. In deze email wordt wederom uitgebreid beschreven op welke manier dit moet gebeuren.

Als bestuur zijn wij ons bewust van het omslachtig karakter waaronder een en ander plaatsvindt. Echter, ook wij zijn door de omstandigheden en de dwingende eis van de KNVB gebonden aan een juiste afwikkeling van het fusietraject. Daarom hopen wij nogmaals op uw deelname aan de vergadering van dinsdag 3 juni om zodoende tot een procedureel juiste afwikkeling van de fusie te komen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.
FC-Landgraaf- word-lid

Aanmeldformulier FC Landgraaf

Wil je lid worden van de fusieclub FC Landgraaf kun je hier het aanmeldformulier downloaden, invullen en retourneren naar

SVN Landgraaf-Parkstad-Limburg-Cup

Parkstad Limburg Cup 2020

Beste voetbalvrienden,

 

Tot onze grote spijt zijn wij vanwege de overheidsmaatregelen m.b.t. de bestrijding van het Corona-virus gedwongen de Parkstad Limburg Cup 2020 te annuleren.

Evenementen zijn tot 1 september a.s. verboden en daarmee ook ons toernooi.

Dat is heel jammer, maar wij staan volledig achter het besluit van onze regering.

De gezondheid en veiligheid van de bevolking heeft de hoogste prioriteit!

 

Gelukkig is er ook goed nieuws! Met ingang van 1 juli a.s. zal SVN Landgraaf fuseren met dorpsgenoot RKSV Sylvia en de nieuwe club FC Landgraaf vormen.

FC Landgraaf zal gaan spelen op ons huidige sportpark dat in het kader van de fusie gemoderniseerd zal worden.

Aangezien ook RKSV Sylvia veel ervaring met de organisatie van jeugdtoernooien heeft, gaan we met gebundelde krachten de Parkstad Limburg Cup in 2021 organiseren.

De uitnodigingen zullen in de maand oktober verstuurd worden.

We hopen jullie dan ook volgend jaar weer op ons toernooi te verwelkomen!

 

Natuurlijk beantwoorden we eventuele vragen graag per e-mail (plc@svn-landgraaf.nl).

 

De organisatie van de Parkstad Limburg Cup, SVN Landgraaf

SVN_Landgraaf-contibutie

Geen contributie inning mei en juni spelende leden

Beste sportvrienden,

Het zijn bijzondere en onzekere tijden waarin we nu met z’n allen leven.
We kunnen onze favoriete sport al een tijd niet meer doen, de KNVB heeft de amateurcompetities inmiddels beëindigd.
Zowel de KNVB alsook de overheid hebben de helpende hand toegestoken en de clubs financieelgeholpen.
Daarom zullen wij de contributie van de maanden mei en juni voor de spelende leden niet innen.

De contributie is voor dit seizoen dus verschuldigd t/m de maand april.
Met ingang van 1 juli starten wij de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen.
We zullen de komende weken via mail en website nieuws over de voortgang binnen ons fusietraject delen.

Blijf gezond!
Groeten namens het bestuur,

Paul Smeets

Afgelasten actieviteiten

Zoals bij de meesten het vermoeden als bestond en vandaag ook is bevestigd, zal het darttoernooi, en het paaskienen geen doorgang vinden.
Nog niet zeker is of het plc toernooi doorgang kan vinden, mocht hier nieuws over zijn zullen wij dit hier op de site kenbaar maken

verscherpte maatregelen Corona-virus

Verscherpte maatregelen m.b.t het corona-virus

Helaas maar volkomen begrijpelijk en noodzakelijk zijn de maatregelen omtrent het coronavirus aangescherpt en verlengt tot 1 juni. Alle maatregelen zoals voorheen vermeld blijven van kracht. Het is dus nog altijd niet toegestaan om samen te scholen op de het terrein of zich te begeven op de sportvelden. M.i.v. Vandaag 24-3 zal de handhaving buiten het gewoon controleren en waarschuwen ook boetes gaan uitschrijven aan een ieder die niet bevoegd op het terrein aanwezig is.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van het RIVM https://www.rivm.nl

Voorzorgsmaatregelen tegen corona-virus

Beste sporters, ouders en of verzorgers,

Wij zijn ons bewust van het feit dat er op ons complex veel mensen met elkaar in contact komen. De beste voorzorgsmaatregel tot dusver om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen is discipline. Dit houdt in dat persoonlijke hygiëne (handen wassen) en goed op je gezondheid letten essentieel is.

Extra aandacht op hygiëne
Een voor de hand liggende maatregel is aandacht voor hygiëne, zeker op plaatsen waar relatief veel mensen samen verblijven.

De belangrijkste voorzorgsmaatregel op dit moment is:
Extra aandacht voor een goede hygiëne.

 • Geen handen schudden is een eerste vereiste
 • Was uw handen regelmatig en goed met zeep, zie de instructies op de site van het RIVM; https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen  
 • Attendeer spelers en vrijwilligers op een juiste hygiëne en zorg dat in toiletten (Desinfecterende) zeep aanwezig is 
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Maak dagelijks de deurgrepen, kranen enz. goed schoon met reguliere schoonmaakmiddelen en zorg voor goede ventilatie
FC-Landgraaf- logo

Concept statuten en toelichting fusievoorstel

RKSV Sylvia en SVN hebben op 6 maart een ledenvergadering gehouden waarin de voortgang van het fusietraject is besproken. Tevens is de naam van de fusieclub voorgelegd aan de leden: FC Landgraaf ofwel FusieClub Landgraaf.
De nieuwe club krijgt vanzelfsprekend ook een nieuw logo. In dit logo zijn naast de nieuwe clubkleuren ook de leeuwen uit de huidige logo’s van RKSV Sylvia en SVN verwerkt.
De voorbereidingen op de fusie gaan nu een volgende fase in en de regie is in handen van een interim bestuur dat bestaat uit leden van zowel SVN als RKSV Sylvia. Het fusievoorstel, toelichting op het fusievoorstel en de concept statuten liggen vanaf heden ter inzage bij de secretariaten van beide clubs.

SVN-Landgraaf-algemene-ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Beste leden,

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, te houden op vrijdag 6 maart 20:30 uur in de kantine van het sportpark. De fusie tussen SVN en RKSVSylvia nadert de eindfase. Uw mening is belangrijk en dus vragen wij u uw stem te laten horen. Het bestuur hoopt dan ook op een goede opkomst.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Voortgang fusietraject door verslag per werkgroep
 2. Voorstel voor logo, naam en clubkleuren van de nieuwe club
 3. Hoe gaan we verder de komende maanden
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Bestuur SVN.

Grote carnavalsoptocht Landgraaf

Voor een laatste keer als zijnde SVN gaan de rood witten meelopen in de grote optocht van landgraaf.
In de uren voor de optocht staat spek en ei op het menu en voor de jongeren staan de pannenkoeken gereed.

Na de optocht is het clubhuis geopend en verwachten wij dat het weer ouderwets een feestje zal worden, wij hopen jullie dan ook allemaal te mogen begroeten zodat we er een paar gezellige uren van kunnen maken

SVN-Landgraaf-Chris_Caenen

In memory Chris Caenen

2020-01-14 overlijden Chris Caenen.

Op 14 januari 2020 Jongstleden bereikte ons het droevige bericht dat Chris Caenen op 76 jarige leeftijd is overleden. Chris, de oud-marinier, was vanaf 1971 DE masseur van de spelers van SVN, je kon het nog niet zo gek bedenken of hij wist wel ergens een oplossing voor. Een heel bekend wondermiddel van Chris was kwark, deze kwark hielp menigeen van een vervelende blessure af. Chris was de bindende factor tussen speler en trainer. Menig verhaal is Chris aan de massagetafel ter oren gekomen maar voor Chris gold het credo spreken is zilver en zwijgen is goud. Elly zijn vrouw was de grote toeverlaat van Chris, waar Chris was was ook Elly. Ook als een speler SVN verliet om naar een andere vereniging te gaan dan nog bezochten deze spelers Chris en stelden hem de vraag of hij hun kon helpen. Menigeen heeft bij hem in de fango gelegen in zijn praktijkruimte op het sportpark van SVN. Op 4 mei 2008 heeft Chris na 37 jaar samen met de toenmalige trainer van SVN Mick Vliegen, afscheid genomen als masseur van SVN. Hij vond de tijd rijp om het stokje over te dragen aan zijn zoon Jos. Moge Chris ruste in vrede.
Chris zal bijzonder worden herdacht op zaterdag 18 januari om 09:30 uur met een plechtigheid in het crematorium van Heerlen gelegen aan de Imstenraderweg te Heerlen.

Guus Vranken technisch coördinator

De Nieuwenhaagse fusieclub in oprichting (SVN & Sylvia) heeft in de persoon van Guus Vranken een technisch coördinator aangesteld.
Guus zal zijn werkzaamheden starten met ingang van het nieuwe seizoen. We heten Guus van harte welkom in onze nieuwe club en zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

Technische Commissie SVN/Sylvia

Masters of dart 2019

Afgelopen vrijdag wist Kurt Postema in een zinderende finale tegen Jaimy Engelmann de titel te pakken bij de SVN Masters of Dart.

Marcel van Haaren was te sterk voor Uwe Engelmann in de wedstrijd om de derde en vierde plek.

In een gezellige sfeer en uitstekend ingerichte kantine met drie professionele dartbanen werd er om de hoogste eer gestreden.
Iedereen die heeft deelgenomen en heeft meegeholpen om van deze avond een succes te maken: bedankt!

 

Uitslag trekking jaarlijkse loterij

Gisteren heeft in de bestuurskamer van SVN de loting plaats gevonden van de door de vereniging georganiseerde verloting. De prijzen zijn op de volgende nummers gevallen

De 4e prijs is gevallen op lotnummer 2538
De 3e prijs op lotnummer 2152
De 2e prijs op lotnummer1071
De hoofdprijs op lotnummer 3351.

De prijswinnaars kunnen contact opnemen met penningmeester Paul Smeets om hun gewonnen prijs in ontvangst te nemen.

SVN-Landgraaf-veiligheid

Stapvoets, gele strepen en parkeren

Stapvoets is de snelheid waarmee wij graag zouden zien dat iedereen over het sportpark heenrijd.
Sinds de samenwerking met Sylvia en Abdissenbosch lopen er iedere dag een hoop kinderen meer over het park dan voorheen, deze hebben voorrang en dat betekend dat de bestuurders van voertuigen zich hieraan zullen moeten aanpassen.

Een aantal weken geleden hebben wij bloembakken laten plaatsen door de gemeente om de snelheid erg bij iedereen uit te halen, helaas zijn er nog altijd personen die zich niet aanpassen en met een veel te hoge snelheid over het park rijden.

Daarnaast heeft iedereen wel gezien dat er langs de meeste stoepranden gele strepen zijn aangebracht, voor eenieder geldt dan ook dat hier niet geparkeerd mag worden evenals voor alle groenstroken, deze zijn door de gemeente gelegaliseerd en wij willen dit ook zo houden. Als er op de parkeerplaats geen plaats meer is kan er op het Sunplein geparkeerd worden.

 

Wij vragen u allen dan nogmaals om mee te werken, mocht dit niet lukken zal de hoofdpoort in de toekomst helaas voor iedereen gesloten moeten blijven.

Gratis gebruik van clubhuis voor leden en sponsoren

SVN-Landgraaf grote zaal 5

 

 

 

 

 

 

 

Uit gesprekken met sponsoren en leden is gebleken dat velen van hun niet weten dat ze voor hun bedrijfsbijeenkomsten, zoals vergaderingen en personeelsfeesten, verjaardagen en bruiloften gratis gebruik kunnen maken van ons clubhuis. Naast de grote ruimte waar plaats is tot 250 gasten (ook verkleint kan worden tot 150 gasten) en waar ook een podium aanwezig is, bestaat ook de mogelijkheid de kleine ruimte, geschikt voor gezelschappen tot 70 personen te reserveren.
In ons clubhuis zijn alle faciliteiten aanwezig om uw evenement tot een succes te maken. Behalve dat er geen huurprijs voor de ruimte betaald hoeft te worden, zijn de consumptieprijzen ook zeer aantrekkelijk.

Dat een feest in ons clubhuis heel gezellig kan zijn is al afdoende bewezen. Uw feest wordt tot in de puntjes verzorgd. U kunt rekenen op een professionele bediening. Als gewenst kunnen wij ook zorgdragen voor de catering.

Wilt u meer weten of wilt u het clubhuis voor uw gelegenheid reserveren, neem dan contact op met Paul Smeets tel: 06 295 032 03 of Uwe Engelmann tel:06 526 671 81


SVN-Landgraaf clubhuis 1SVN-Landgraaf clubhuis 2

SVN-Landgraaf- accommodatiebeheerder

Gezocht, accommodatiebeheerder

Voor onze accommodatie zijn wij op zoek naar een of meerdere beheerders die tijdens trainingen en wedstrijden alles in goede banen willen leiden.

Deze taak kan door de week uitgevoerd worden door de avonden op te delen door meerdere vrijwilligers. Voor de zaterdagen en zondagen heeft samenwerken de voorkeur.

Het betreft ontvangen van de tegenstander, uitgifte van ballen, openen/sluiten van de accommodatie, kleding uitgifte, het houden van toezicht op het terrein en een andere kleine taken.
De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 18.00 en 22.00 uur en in het weekend tussen 9.00 en 17.00 uur.

Vergoeding volgens het vrijwilligers systeem.

Bij interesse of meer informatie neem contact op met Paul Smeets.
Heb je zelf geen interesse maar weet je iemand voor deze taak laat het ons dan even weten dannemen wij contact op.

SVN-Landgraaf-ALV2019

Algemene ledenvergadering

Zoals bij eenieder bekend werken we dit jaar nauw samen met RKSV Sylvia en SV Abdissenbosch met betrekking tot onze jeugdafdelingen onder de noemer SSAC.
Deze samenwerking is ruim voor de zomer gestart en loopt tot nu toe naar grote tevredenheid van alle betrokken verenigingen.

Het loopt zelfs zo goed dat de besturen van zowel RKSV Sylvia als ook SVN de wens hebben uitgesproken om vanaf het seizoen 2020-2021 verder te gaan als een compleet nieuwe vereniging (fusieclub) op locatie van ons huidige sportpark op de Heigank. SV Abdissenbosch heeft aangegeven hier niet in mee te willen gaan.

Tijdens deze ALV zullen we nader in gaan op het traject dat bewandeld dient te worden om dit te realiseren en kunnen we e.e.a. ook ter voorlopige goedkeuring aan jullie voorleggen.
We hopen jullie in grote getalen te mogen begroeten om deze historische mijlpaal met ons te bespreken.

Rest mij nog een groot woord van dank uit te spreken naar de jeugdbesturen van zowel RKSV Sylvia als SVN voor hun inzet en resultaat dat met recht de fundering van de toekomstige fusie genoemd mag worden, Chapeau!

 

Agenda ALV 2019-2020, aanvang 19.30 uur in het clubhuis van SVN

 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Financieel jaarverslag
 4. Verslag kascontrole commissie
 5. Fusievoorstel SVN + RKSV Sylvia
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Vriendelijk uitnodigend,
Bestuur SVN/BTB Consultancy

SVN-Landgraaf-raboclubsupport

Rabo Clubsupport

Ook dit jaar is de Rabobank actief bezig om clubs financieel te ondersteunen, vanaf dit jaar onder de naam Rabo Clubsupport
Zoals ieder jaar kun jij stemmen op je favoriete vereniging en zo geld inzamelen voor jouw club.
Dit jaar kent de actie wel een andere opzet doordat er alleen nog maar door leden van de Rabobank gestemd mag worden, iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank kan zich hiervoor gratis aanmelden via de volgende link: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/het aanmelden neemt slechts één minuut in beslag.
Vervolgens kun je tussen 27 september en 11 oktober je stem uitbrengen voor onze vereniging.

SVN-Landgraaf-bbq

Seizoensopening senioren 2019 / 2020

Het seizoen zal officieel van start gaan op vrijdag 23 augustus.
Voor deze dag is een bbq gepland en alle seniorenteams, leden, vrijwilligers en sympathisanten zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.
De bbq zal verzorgt worden door Jos en Claudia Bindels van de Residentie

Kijk voor meer informatie in het agenda-item
Seizoensopening BBQ

SVN-Landgraaf-promotie/degradatie-2018/2019

4x is scheepsrecht !

Door het wegvallen van JVC Kuijk in de derde divisie en het aanvullen van teams om deze plek weer op te vullen is er een plek vrijgekomen in de 2e klasse.
Hierdoor kan SVN via een tweede finale wedstrijd toch nog promoveren naar de tweede klasse, deze wedstrijd wordt a.s. zondag op neutraal terrein gespeeld tegen RKSV Volkel.

De wedstrijd wordt gespeeld op de velden van SV Laar te Weert
Adresgegevens zijn: Molenakkerdreef 101 6003 BD Weert

SVN-Landgraaf- jeugdcombinatie

Facebook pagina gecombineerde jeugdafdeling S.S.A.C Jeugd

In de afgelopen periode zijn er door diverse vrijwilligers van drie Landgraafse clubs (Sylvia, Abdissenbosch en Svn/BtB Consultancy) veel uren vergaderd om te voorkomen dat onze jeugdteams langzaam van de velden verdwijnen. Deze gesprekken waren zeer positief en dit moment worden nog de puntjes op de i gezet, zeker is dat alle clubs er op deze mannier veel sterker uit zullen komen.
Voor einde van het seizoen verwachten de clubs alles rond te hebben en zullen de teams ingedeeld en bekend gemaakt worden.

Ondertussen is er ook al een Facebookpagina gelanceerd onder de naam “S.S.A.C. Jeugd”, deze is te vinden onder de onderstaande link.
S.S.A.C Jeugd

SVN-Landgraaf-toernooihulp

Wij zoeken scheidsrechters voor de toernooien

Voor de toernooien die plaatsvinden op 1, 2 en 15, 16 juni zijn wij dringend op zoek voor hulp.

Scheidsrechters zijn op dit moment de grootste zorg voor de organisatie, zonder scheidsrechters geen toernooi.

Overige taken:
Hulp aan de BBQ, bar en kassa, velden moeten worden belijnt, doelen opgeknapt en het sportpark moet worden opgeschoond worden en het gras gemaaid.
Zonder jullie hulp is het organiseren van toernooien niet mogelijk, Maak dus een paar uurtjes tijd om ons te helpen en zo het toernooi levend te houden.

Wil je een taak op je nemen neem dan contact op met:

Scheidsrechter    >    plc@svn-landgraaf.nl
Overige   >    info@engelmann-schilderwerken.nl

Nacompetitie voor promotie / degradatie

Nacompetitie eerste elftal

Het eerste elftal heeft ook dit jaar weer de nacompetitie weten te bereiken waar gestreden wordt om promotie / degradatie

Dit jaar zoals nu bekend zullen de eerste 2 wedstrijden thuis gespeeld worden en wel op op 2 en 10 juni.
Mochten de rood witten deze 2 wedstrijden weten te winnen zal er op 16 juni, op neutraal terrein de finale gespeeld worden om te promoveren naar de 2e klasse

(Daar er in juni ook de toernooien omtrent de plc zijn kunnen de data en of tijden van de wedstrijden aangepast worden)

Intentieverklaring Sylvia, Abdissenbosch, SVN

 

 

 

 

 

 

 

Met ingang van het seizoen 2019-2020 zullen RKSV Sylvia, SV Abdissenbosch en SVN starten met een gecombineerde jeugdafdeling.

Met deze opzet wordt gestreefd naar het aanbieden van een compleet voetbal-aanbod voor de Landgraafse jeugd in de vorm van recreatief en prestatief voetbal.

In deze vorm van samenwerking is het de bedoeling dat alle huidige sport-accommodaties evenredig gebruikt zullen blijven worden. Na de paasvakantie starten de jeugdbestuurders met de teamindelingen.

Wij hopen op een succesvolle, vruchtbare en langdurige samenwerking!

 

Bestuur                                                                 Bestuur                                                                                Bestuur

RKSV Sylvia                                                         SV Abdissenbosch                                                              SVN

 

SVN-Landgraaf-Plus Arts

PLUS Arts bestaat 10 Jaar

Beste SVN-ers,

 

Op 22 juni viert PLUS Arts zijn 10-jarig bestaan. PLUS Arts is al vele jaren een zeer goede sponsor voor onze vereniging en heeft onze hulp ingeroepen om tijdens het feest de bardiensten te verzorgen. Er zijn 3 tappunten waarvoor 6 personen per tappunt nodig zijn. (zie onderstaand). In totaal dus minimaal 18 mensen, afgerond 20 mensen.

Aanwezigheid vereist vanaf 19.00 uur – 01.00 uur op het Raadhuisplein.

Ben je bereid een paar uurtjes te helpen? Geef je op bij Rene Reumkens via:
sponsoring@svn-landgraaf.nl of 06-15249543.

SVN-Landgraaf-1e-elftal.jpg

Dennis Voorts ook komend seizoen hoofdtrainer

Het bestuur is verheugd over het feit dat Dennis Voorst ook volgend seizoen als hoofdtrainer aan onze club verbonden blijft.

Dennis is nu 14 jaar actief binnen SVN BtB Consultancy en heeft in die periode bewezen op prima wijze samen met een groep naar goede resultaten te kunnen werken.

Hulp gevraagd!!

We hebben dringend hulp nodig! We zijn op zoek naar versterking voor de commissie Accommodatie. Deze commissie is verantwoordelijk voor het beheer van het sportpark incl. de gebouwen. Ons sportpark is aangewezen als één van de drie A-locaties binnen de gemeente Landgraaf. Het aanbieden van uitstekende faciliteiten is essentieel voor een positieve beleving van de voetbalsport door onze leden. Om die reden is de toekomstbestendigheid van het sportpark in ons… grootste belang. Wij zoeken gemotiveerde vrijwilligers die met hun kennis, ervaring en vooral enthousiasme een bijdrage willen leveren aan de verdere groei en ontwikkeling van onze vereniging.

COMMISSIELID ACCOMMODATIE (ca. 4 uur per week)

De werkzaamheden kunnen door meerdere personen gedeeld worden.

De verantwoordelijkheden van de commissie Accommodatie zijn als volgt:
• Ontwikkeling, coördinatie en bewaking van het accommodatiebeleidsplan
• Afstemming en samenwerking met de gemeente Landgraaf met betrekking tot het Meerjarenonderhoudsplan
• Coördinatie en aansturing van vrijwilligers en externe krachten betreffende de uitvoering van werkzaamheden aan de accommodatie
• Materiaalbeheer en -onderhoud
• Planning voor het gebruik van het sportpark door de leden

Mocht u interesse hebben om deze vacature bekleden of wilt u meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met Paul Smeets  of Ernest Debets

 

Voetbalvereniging SVN timmert aan de weg en daarbij is het ook op zoek naar versterking voor de commissie Secretariaat. Deze commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het wedstrijdsecretariaat, de ledenadministratie en de algemene secretariële zaken. Het wedstrijdsecretariaat en de ledenadministratie zijn reeds uitstekend bezet. Voor de algemene secretariële zaken zijn wij dringend op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die met hun kennis, ervaring en vooral enthousiasme een bijdrage willen leveren aan de verdere groei en ontwikkeling van onze vereniging.

VACATURE COMMISSIELID SECRETARIAAT (ca. 4 uur per week)
De werkzaamheden kunnen door meerdere personen gedeeld worden.

De verantwoordelijkheden van de taak algemene secretariële zaken zijn als volgt:
• Centrale aan- en afleverpunt van correspondentie. In veruit de meeste gevallen gaat het hier om    digitale communicatie.
• Afhandeling correspondentie.
• Beheer van documenten, zoals contracten, statuten en reglementen.
• Beheer van contracten van werknemers en vrijwilligers.
• Verslaglegging bestuursvergaderingen en jaarlijkse ledenvergadering.
• Publicatie van bestuursbesluiten en nieuwsberichten via de digitale communicatiekanalen.

Mocht u interesse hebben om deze vacature bekleden of wilt u meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met Paul Smeets  of Ernest Debets 

Julian Halmans behaald KNVB diploma pupillen scheidsrechter

Zaterdag 15 december heeft Julian Halmans, na het met succes afleggen van
zowel een spelregel- als praktijktoets, het KNVB-diploma
spelbegeleider/pupillenscheidsrechter behaald. Wij willen Julian van harte
feliciteren en wensen hem nog veel plezier met het leiden van wedstrijden
bij de JO8, JO9 en JO11. Het bestuur van SVN.

 

Hé scheids

“Hé scheids, ……..?”

Het is een vaak gehoorde kreet, want in de emotie van het prachtige spelletje dat voetbal is, wordt een scheidsrechter regelmatig geconfronteerd met opmerkingen van spelers, trainers en het publiek. Het is daarom van belang dat de leidsman stevig in zijn schoenen staat en zich niet laat beïnvloeden. Gelukkig beschikt SVN over een ervaren en deskundig scheidsrechterskorps dat zich wekelijks inzet voor onze verenging. De kern gevormd door Timo Godderij, Hennie Steinen, Marcel van Haaren, Nils Robbertsen en Frank Halmans. Een welgemeend woord van dank voor hun inzet is op zijn plaats. Sinds vorig seizoen beschikt SVN ook over twee jeugdige scheidsrechters, te weten: Stan Stienen en Julian Halmans. Stan heeft het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan en is toe aan een volgende stap. Om hier invulling aan te geven begint Stan in december met de KNVB-cursus ‘Verenigingsscheidsrechter’. Julian, die op zaterdagochtend wedstrijden leidt van JO8 t/m JO11, is onlangs gestart met de KNVB-cursus ‘Spelbegeleider/Pupillenscheidsrechter’. Als bestuur juichen wij dergelijke initiatieven toe en hopen dat andere (jeugd-)leden in de nabije toekomst zullen volgen. We wensen bei de jongens in ieder geval heel veel succes toe tijdens hun cursus.

SVNSVN-Landgraaf-Kerstdiner2019-Landgraaf-Kerstdiner2018

Kerstdiner

Menu Kerstdiner

Na een aantal jaren van afwezigheid is er besloten om weer een kerstdiner te organiseren voor leden en oud leden, ouders, partners en Sympathisanten, in het verleden was dit altijd een van de drukst bezochte avonden van het jaar, waren de gerechten van zeer hoge kwaliteit en was de gezelligheid top.

Met veel zorg heeft Jos Steinen i.s.m. Jos en Claudia Bindels van de Residentie het menu voor dit jaar samengesteld.

Garnalencoctail of Seranoham met meloen
Rundvleessoep of Preisoep
Zalmfile met dillesaus / honingmosterdsaus of varkenshaasmedallion met champignonroomsaus / pepersaus
Als afsluiter roomijs met warme kersen en slagroom of chocolademousse met slagroom
Alle gerechten worden geserveerd met aardappel- en groenten garnituur

De kosten voor dit menu zijn 25 euro pp incl. 1 consumptie
Inschrijfformulieren worden zo spoedig mogelijk aangereikt en zijn verkrijgbaar in de kantine,
Deze dienen weer in ons bezit te zijn voor 07 december. Bij het inleveren van uw menu keuze (bij Jos Steinen of in het clubhuis bij een medewerker) dient men het verschuldigde bedrag volledig te voldoen.

Wij hopen u allen te zien op 14 december vanaf 19.00 uur (start diner 20.00 uur)

Download het inschrijfformulier 

SVN-Landgraaf-NathanRutjes

Sportweek Nieuwenhagen

Maandag 15 oktober tot en met zaterdag 20 oktober staat Nieuwenhagen in het teken van sport en bewegen. Je kunt gratis kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast hebben verschillende aanbieders een aantrekkelijk vervolgaanbod. Doe mee en schrijf je vooral snel in.

Let op: aanmelden is nodig, want voor veel activiteiten geldt een maximum aantal plekken.

See you there and let’s move!

Ga nu naar de website www.sportweeknieuwenhagen.nl en schrijf je gratis in voor de een van de vele activiteiten!

link naar de flyer met meer informatie betreffende de sportweek

 

SVN-Landgraaf-mailbox

Maak gebruik van de club-mailadressen en de SVN-site

Gebruik van de onderstaande adressen maakt het werk voor de vrijwiligers gemakkelijker en uw mail zal sneller worden behandeld.

Wijzigingen van NAW gegevens, mailadressen, betaalgegevens kunnen per mail worden aangegeven bij:

Vragen over contributie en facturen:
Vragen over sponsoring:
Voor alle wedstrijdzaken:
Alle andere vragen over onze club:

Voor wedstrijdprogramma, ranglijsten, info van onze club check regelmatig onze website: www.svn-landgraaf.nl

Veel succes en vooral ook veel plezier in het nieuwe seizoen!
namens het bestuur,
Paul Smeets
Penningmeester SVN/BtB Consultancy

Plus spaaractie

De afgelopen maanden was ons sportpark gesloten, het sparen van de zegels bij de PLUS supermarkten ging echter gewoon door.
Omdat we merken dat er nog steeds leden zijn die niet van deze actie weten willen we dit nogmaals onder de aandacht brengen.

Zo simpel is het

In de kantine kun je een enveloppe afhalen waar een spaarpas, een spaarkaart en een begeleidende brief inzit.
De spaarkaart en het pasje neem je mee te nemen naar de plus hier krijg je dan bij het afrekenen een of meerdere stempels voor.

Per volle kaart krijgt de club 4 euro en hiervan gaat weer 2 euro van naar jouw (gekozen) team.

Volle spaarkaarten kunnen in de spaarbox in de kantine worden gegooid of aan de leider worden gegeven.
Nieuwe spaarkaarten kunnen in de kantine worden afgehaald.

Het leuke is dat iedereen hieraan mee mag doen, ook opa en oma en tante en oom, en dat iedereen zelf een team kiest waar de 2 euro naar toe gaan.

Wil je meer informatie vraag dan even in de kantine.

SVN-Landgraaf-Parkstad-Limburg-Cup

Data Parkstad Limburg Cup 2019

De wedstrijddagen voor de 13e editie van Pakstad Limburg Cup 2019 zijn bekend.

1 juni JO-13
2 juni JO-11
15 juni JO-15
16 juni JO-7, JO-8 en JO-9
weekend van 21, 22 en 23 juni Veteranen

informatie KNVB website

De KNVB zet in deze periode regelmatig informatie of updates op hun website , deze is niet alleen interessant voor spelers maar zeker ook voor ouders.
afgelopen week hebben ze de infowijzer geplaatst, hierin zijn bijvoorbeeld vermeld, dispensatie spelers, wissels, tijdstraffen enz.

Spaarclub in ’t Heiveldje

 

SVN-Landgraaf- spaarclub in 't Heiveldje

Spaarclub In ’t Heiveldje bestaat al vanaf 1982.
Op bijgaande foto de “telcommissie” van toentertijd. Deze foto is van medio jaren 80. Van links naar rechts Jos Rademacher (nog steeds actief als lichter), Roel Griët en Ger Hanssen. E

Deze week zijn er een aantal data bekend gemaakt voor komend seizoen spaarders mogen deze al in hun agenda noteren.
Eerste Lichting van dit seizoen zal zijn op donderdag 9 augustus en de uitbetaling en feestavond zal zijn op vrijdag 30 november.

Er zijn nog nummers vrij en iedereen mag deelnemen, bij interesse kan men contact opnemen met Jos Rademacher, aanmelden kan ook in de kantine

Voorbereidingen SVN 1-2 seizoen 2018/2019

Het tot op heden bekend voorbereidingsprogramma van SVN 1 en 2. eventuele wijzigingen en/of aanpassingen worden bekend gemaakt in het nieuwsoverzicht.

Een tweetal wijzigingen in het oefenprogramma van het eerste elftal.
Op 14 augustus speelt het eerste elftal thuis om 19.45 uur tegen Alfa sport
Op 30 augustus speelt het eerste elftal uit om 20.00 uur tegen Geleen zuid

https://www.svn-landgraaf.nl/wp-content/uploads/2018/07/Voorbereidingsprogramma-SVN.pdf

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Clubkascampagne succesvol voor SVN!

In de maand mei hebben heel wat leden, hun familie en vrienden gestemd op onze club tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.
Dat heeft een mooi bedrag van 770 euro opgeleverd voor onze club, een prima resultaat!
Alle mensen die hiertoe hebben bijgedragen op welke wijze dan ook, hartstikke bedankt!

Mutaties SVN/BtB consultancy 1e en 2e elftal

De volgende spelers hebben de club per komend seizoen verlaten:

Brian Schachtschneider
Boy Raaijmakers
Mason van der Wal
Ritchie Engels
Tim Kanters
Zeljko Mingers
Cristiaan Michiels
Kay van Haaren

 

Onderstaande spelers heten wij van harte welkom bij onze club:

Jeroen Reumkens
Ingo van Loo
Bjorn Buttgen
Kai Vlaspoel
Mike Broeren

Hoofdtrainer Dennis Voorst en zijn technisch kader voor beide teams gaan aan de slag komend seizoen om er een prima seizoen van te maken!

Foto’s PLC 2018

Tijdens het plc zijn er door diverse ouders foto’s genomen, graag zouden wij deze willen ontvangen voor het archief en voor een aantal van deze op de site te plaatsen.
mochten jullie foto’s met ons willen delen kunnen deze doorgestuurd worden naar

SVN-Landgraaf JO13

Ook JO13-1 kampioen !!!

Zonder zelf te hoeven spelen is onze JO 13-1 kampioen geworden. Net als in het najaar toen men ook kampioen werd,
was men in het voorjaar ook voor iedereen veel te sterk. Als beloning op een ijzersterk seizoen wisten de mannen van trainers
Frits Nolggen en Clement Hoogeveen ook ons PLC toernooi te winnen in de finale van MVV.
Trainers, spelers en ook ouders proficiat met dit geweldig seizoen!

Uiteraard zal ook dit team net als de JO 17-1 en de JO 13-2 as vrijdag tijdens de kampioenavond worden gehuldigd.

Zomerstop

Het voetbal seizoen loopt langzaam ten einde en dit betekend dat er aan de velden weer groot onderhoud gepleegd gaat worden

Het bestuur heeft dan ook besloten de zomerstop te laten ingaan op 23 juni. Vanaf die datum kan er dus niet meer getraind worden.

SVN-Landgraaf-JO17-1-Kampioen

Ook de JO17-1 Kampioen !!!

Maandag 4 juni behaalde weer een team het kampioenschap, dit maal was het de beurt aan ons JO 17-1 team.
Op het veld van RKDFC behaalden de mannen van Patrick Goossen en Arno Voorst een zwaarbevochten maar dik verdiende 4-1 overwinning op directe concurrent SJO DMJ (Doenrade, Merkelbeek en Jabeek). Iedereen van de JO 17-1 proficiat!
Ook dit team zal samen met andere kampioenteams worden gehuldigd tijdens de kampioenen-avond. Daarover spoedig meer op onze website.

SVN-Landgraaf-JO13-2

JO13-2 Kampioen !!!

Donderdag 31 mei is ons JO 13-2 team kampioen geworden door  de uitwedstrijd tegen RKHBS met 2-3 te winnen.
De jongens en meisjes van de trainers Ferry Lugger en Edwin Hubben hebben het zeer spannend gemaakt maar werden uiteindelijk verdiend kampioen.

Spelers, speelsters, trainers en ook ouders van harte gefeliciteerd met dit kampioenschap namens de hele SVN familie!

SVN-Landgraaf-knvb-oranje-logo

Data overschrijvingen 2018

Wanneer men wenst over te stappen naar een andere club, kan de nieuwe club digitaal een verzoek tot overschrijving indienen, er zijn dus geen formulieren meer nodig.

In geval van betalingsachterstand (contributie en/of KNVB boetes) of inleveren geleende spullen van de club dient men dit eerst te voldoen alvorens overschrijving wordt verleend.

Donderdag 31 mei, donderdag 7 juni en dinsdag 12 juni kan men in de kantine terecht voor vragen en/of inleveren van spullen.

Mvg,

Paul Smeets

SVN-Landgraaf-onze club winkel

Wij doen mee met onze-club-winkel!

Wil jij jezelf en onze club sponsoren, meld je dan aan op onzeclubwinkel.nl.

Lees hieronder de uitleg.

Wij doen mee met OnzeClubwinkel!
De leukste manier om je club te sponsoren.
OnzeClubwinkel zorgt ervoor dat jij als lid, door middel van internetaankopen, je club kunt sponsoren. Het kost je helemaal niks extra. Sterker nog, je krijgt zelf ook een extra korting op je aankopen.
Een super leuke manier dus om onze club te steunen en er zelf ook voordeel uit halen!

Zo werkt het!
Je schrijft je snel en eenvoudig in via deze link en selecteert bij je inschrijving onze vereniging.
Vervolgens doe jij voortaan je internetaankopen zoals je gewend bent, maar dan met één klik extra via OnzeClubwinkel. Je selecteert simpelweg de webshop naar keuze en je wordt automatisch doorgelinkt.
Iedere aangesloten webshop biedt een bepaalde commissie per aankoop. Wanneer je iets aanschaft gaat een deel van de commissie naar de vereniging. En het overige deel van de commissie ontvang je zelf op jouw bankrekening.

Ga naar www.onzeclubwinkel.nl en meld je aan.
Alvast bedankt voor jouw bijdrage aan onze clubkas en vertel het vooral door!

Stap voor stap:

1. Inschrijven als deelnemer.

 • –  Ga naar www.onzeclubwinkel.nl
 • –  Klik op “Inschrijven” (rechts bovenin de pagina)
 • –  Kies of zoek je vereniging uit de lijst
 • –  Vul je naam, achternaam, emailadres in en bedenk gelijk een wachtwoord
 • –  Typ de veiligheidscode over
 • –  Klik op “Registreren”Vanaf deze inschrijving ben jij voor je internetaankopen gekoppeld aan jouw vereniging en kun je heel simpel je club sponsoren.

2. Je kunt nu inloggen.

 • –  Ga naar “Inloggen”
 • –  Vul je emailadres en wachtwoord in en log in.

3. Sponsor je club.

 • –  Zoek de winkel waar je wil shoppen via de “zoekfunctie”
 • –  selecteer je winkel uit één van de categorieën en klik op de logo
 • –  Je wordt doorgelinkt naar je webwinkel
 • –  Winkel en reken af zoals je gewend bentBelangrijk: Zorg ervoor dat je niet eerder al naar de webshop gaat en dan later via OnzeClubwinkel naar de webshop om je aankoop te doen. Het kan namelijk zo zijn dat er op die manier nog een oude cookie bij de webshop actief is en daarmee het bezoek via OnzeClubwinkel (én de dus de bestelling) niet juist wordt geregistreerd.
SVN Landgraaf-Parkstad-Limburg-Cup

Vrijwilligers gezocht voor de Parkstad Limburg Cup

Beste sportvrienden,

Ook dit jaar organiseren wij weer het PLC toernooi.
Op zaterdag 2, zondag 3, zaterdag 9 en zondag 10 juni zullen weer veel jeugdspelers, leiders en ouders actief zijn op ons sportpark.

Het organiseren van dit toernooi kost veel tijd en inspanning.
Zonder hulp van vrijwilligers kan dit toernooi niet bestaan.

We vragen dan ook om hulp op genoemde dagen. Hulp in de vorm van scheidsrechter, koffie- snoep- of ijsverkoop, toezicht houden op de velden en kleedlokalen of meesterkok zijn aan de BBQ.
Aanmelden kan voor een hele dag of een deel hiervan.
Een dagdeel inzet voor onze club moet toch zeker kunnen?

Help ons om ook dit toenooi weer te laten slagen en geef aan waar je wil helpen.
Uiteraard mag men ook met z’n tweeen samen werken bij een taak.

Mail naar voor aanmelding!

Alvast bedankt, namens het bestuur,

Paul Smeets
Penningmeester SVN BtB Consultancy

SVN-Landgraaf

vacatures

Per direct zijn wij op zoek naar een secretaris een accommodatiebeheerder en een jeugdcoördinator. Wij willen er nogmaals op wijzen dat het bezetten van deze functies crusiaal zijn voor het draaiend houden van de vereniging.
Bij interesse en voor meer informatie betreffende deze functies vragen wij om contact op te nemen met een van de bestuursleden.

Mvg,
Het bestuur

Plus Sponsoractie

Sinds 6 September afgelopen jaar kun je in het clubhuis een sponsor-pas en spaarkaarten afhalen waarmee je spaart voor jouw team en voor SVN.
Deze kun je gebruiken bij Plus Arts in winkelcentrum op de Kamp alsook bij Plus Wetzels in Waubach.
Op vertoon van jouw Sponsor-pas ontvang je voor elke 10 Euro aan boodschappen een voetbalzegel, bij 40 zegels is de spaarkaart vol Vul je gegevens en je team in en deponeer de spaarkaart in de doos in het clubhuis.Van elke 4 euro gaan 2 Euro naar jouw team en 2 Euro komt ten goede van de verenigingskas.

Neem ook een pas mee voor opa en oma, ooms en tantes, vrienden enz.

SVN-Landgraaf jeugdsportfonds

Ieder kind moet kunnen sporten

Alle kinderen hebben het recht om een sport te kunnen beoefenen. Leergeld Parkstad en het Jeugdsportfonds geven gezinnen de financiële mogelijkheid om hun kinderen te laten sporten.
Kinderen in een gezin (t/m 18 jaar) komen in aanmerking voor een jaarlijkse vergoeding. Wilt u hiervan gebruik maken of zijn er in uw omgeving of kennissenkring misschien gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, breng deze dan op de hoogte van deze mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.jeugdsportfonds.nl  op www.leergeldparkstad.nl of informeer bij de penningmeester.