Het team van Fysiotherapie Coerver staat voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg dichtbij cliënten uit de wijk Chevremont. Het team wordt gevormd vanuit de eerstelijnsdisciplines fysiotherapie. waarbij we intensief samenwerken met huisartsen en specialisten in het ziekenhuis. Basis voor onze manier van werken is de juiste zorg uitgaande van de persoonlijke behoefte van de cliënt. De wettelijk vastgestelde eisen zijn hierbij een leidraad.

Onze webshop kunt u hier bezoeken: www.fysiocoerver.esporta.nl