Leergeld Parkstad / Jeugdsportfonds

Wij vinden dat alle kinderen een sport moeten kunnen beoefenen. Leergeld Parkstad en het Jeugdsportfonds geven gezinnen de financiële mogelijkheid om hun kinderen te laten sporten.
Alle kinderen in een gezin (t/m 18 jaar) komen in aanmerking voor een jaarlijkse vergoeding. Wilt u hiervan gebruik maken of zijn er in uw omgeving of kennissenkring misschien gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, breng deze dan op de hoogte van deze mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.jeugdsportfonds.nl of op www.leergeldparkstad.nl of informeer bij de penningmeester.

Algemene lidmaatschap informatie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor:

Senioren: een heel jaar
Junioren: een heel jaar
Pupillen: een half jaar
Een seizoen of verenigingsjaar duurt van 1 juli tot en met 30 juni.

Als je voetballend lid bent, ben je ook lid van de KNVB. Je mag dan wedstrijden spelen en je bent (secundair) verzekerd voor ongevallen.
Beëindiging kan d.m.v. een aankondiging 1 maand van tevoren via:
– een email aan
– een brief in de brievenbus aan het clubhuis, vermeld je naam, adres, geboortedatum, team en reden
– uit- en overschrijving wordt gehonoreerd wanneer aan de contributie-, boete- en overige verplichting(en) is voldaan.

Contributie

De algemene ledenvergadering heeft toestemming gegeven voor een verhoging van de contributie met een bedrag van € 1,00 ingaande 01 januari 2018.
De contributie wordt maandelijks geïncasseerd van het opgegeven IBAN-nummer. Het lid heeft de vereniging daarvoor gemachtigd.
Senioren € 18,-
Junioren en pupillen € 15,-
Veteranen en ondersteunende leden € 10,-
Indien er gedurende het seizoen KNVB-boetes zijn opgelegd aan een speler, heeft hij S.V.N. gemachtigd om de bijbehorende bedragen automatish  te incasseren.

 

Aanmelden

Wil je lid worden van de fusieclub FC Landgraaf kun je hier het aanmeldformulier downloaden. Dit formulier graag volledig invullen en per mail retourneren naar  
Hier kun je ook terecht met vragen over je aanmelding.